Brochurer der hjælper i en svær tid

Download brochurer

Du kan enten downloade den enkelte brochure, eller få udleveret den i printet form ved henvendelse til vores kontor.

min_sidste_vilje-Farsoe-Begravelse-Bedemand

“Min sidste vilje” giver mulighed for at udforme en skriftlig erklæring, som fortæller, hvad man ønsker i forbindelse med sin begravelse.

“Min sidste vilje” er en fortrykt formular, som man kan ringe og bestille hos os, downloade den her på siden, eller få den udleveret ved at henvende sig i vores forretning.

Det er vigtigt, at de pårørende er bekendt med ønskerne i dette dokument.

Derfor anbefales det, at genparten af dokumentet afleveres til et familiemedlem eller til Farsø Begravelsesforretning.

En børnebog, der handler om døden…

Børnene Tut og Tobias har mistet deres onkel, og bogen handler om de tanker, børnene gør sig omkring hans død. Hvor er han henne? Og hvad betyder det at stille træskoene?

Det er vigtigt, men svært at tale om døden. ”Hvor går man hen, når man går bort?” kan ved fælles læsning eller højtlæsning være med til at sætte ord på det at miste et familiemedlem eller en ven og give stof til samtale mellem børn og voksne.

“Hvor går man hen, når man går bort?” er skrevet af Aage Brandt med tegninger af Palle Bregnhøj. Bogen er indlæst på CD af skuespiller Lone Hertz. Bogen med CD kan fås hos os ved at henvende dig til Farsø Begravelsesforretning.

Bedemænd, der er medlem af Danske Bedemænd, kan tilbyde en opsparingsordning, som gør det muligt for det enkelte menneske selv at drage omsorg for udgiften til egen begravelse/bisættelse.

Med opsparingsordningen, som er godkendt af Told og Skattestyrelsen, kan man selv tilrettelægge, hvordan ens begravelse/bisættelse skal foregå, uden at skulle belaste sine efterladte med udgifter hertil. Der kan maksimalt indskydes kr. 35.000,-

Opsparingen i Elysium sker på en spærret konto og har ingen indflydelse på tildeling af ydelser, som f.eks. hjemmehjælp, huslejetilskud og andre offentlige ydelser. Elysium administreres af Danske Bedemænd.

Ønsker du at høre mere om mulighederne ved en formålsbestemt opsparing gennem Elysium, kan informationsmateriale og indmeldelsesblanket fås hos Farsø begravelsesforretning.

Farsø Begravelsesforretning - Vi hjælper i en svær tid